Quins tipus de contaminació hi ha?

Contaminació hídrica.

El planeta ens Recorda contínuament, amb sequeres cada vegada més extremes, que sense aigua no hi ha vida. Aquest recurs és imprescindible no només per a la supervivència dels Éssers vius que l'habitem, sinó también per al desarrollo socioeconòmic, la producció d'energia o l'adaptació a l'canvi climàtic.

Contaminació de terra

La contaminació de terra és la contaminació que afecta el sòl. Es considera contaminació de terra la degradació física o química d'aquest, que provoca una degradació que porta a la pèrdua parcial o total de terra o bé a un canvi significatiu de l'ecosistema a què pertany.

Contaminació acústica

La contaminació acústica és la pol·lució que altera les condicions de so normals de l'entorn en una certa zona. El terme fa referència a el soroll (entès com a so excessiu i molest) provocat per les activitats humanes (trànsit, indústries, locals d'oci ...) i que produeix efectes negatius sobre la salut auditiva, física i mental de les persones. Si bé el soroll no s'acumula, trasllada o manté en el temps com les altres contaminacions, també pot causar grans danys en la qualitat de vida de les persones si no es controla.<br>

Contaminació lumínica. 

La contaminació lumínica es caracteritza per l'augment de el fons de brillantor de el cel nocturn a causa de la dispersió de la llum procedent de la il·luminació artificial.

En aquest apartat trobareu tota la informació relativa a la contaminació lumínica: el Mapa de la protecció contra la contaminació lumínica a Catalunya, les mesures de prevenció, la normativa reguladora i altra informació d'interès.

Contaminació visual.

La contaminació visual és la contaminació que trenca l'estètica d'un nucli urbà, un paisatge o qualsevol una altra zona urbana, rural o natural. Sol anar acompanyada d'un altre tipus de contaminació. Inclou la contaminación lluminística, el fum, la brutícia, les escombraries en espais naturals, els edificis i instalacions en medis naturals (com els molins a l'horitzó o una fàbrica de ciment en el camp), etc.

Contaminació tèrmica.

La contaminació tèrmica es produeix quan un procés altera la temperatura del medi de forma indesitjada o perjudicial.

El medi més habitual on es produeix és en l'agua, ja que, l'aire es disipa més facilment. Però també és possible, per exemple, quan es concentra una gran quantitat d'aparells d'aire acondicionat i aquests expulsen la calor fins el carrer.

Autors de la web: Gerard Bas, Martí Macià y Àlex Molina. 
Creado con Webnode
¡Crea tu página web gratis!